gegli

روزگار

× =text/java src=http://pichak.net/blogcod/time-data/time-data/div style=display:noneh1a href=http://pichak.netساعت فلش/a/h1h1a href=http://pichak.net/blogcod/time-dataكد ساعت /a/h1/div
×

آدرس وبلاگ من

arezu.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/baran1164

به راحتی جوان بمانید

تمرین ۱

دست ها را مطابق شکل مشت کنید.
سپس به کمک انگشتان شست و اشاره پوست و ماهیچه های زیر چانه را بگیرید و آهسته به سمت پایین بکشید سپس رها کنید.
این تمرین را ۲۰ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین باعث کشش ناحیه نرم زیر چانه می شود و در نتیجه مانع از افتادگی این قسمت می شود.
توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را آب و صابون بشویید و صورت را به کرمهای گیاهی آغشته کنید.

47

تمرین ۲

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
حالا دو طرف دهان را به سمت عقب و طرفین بکشید. دندانها بر روی یکدیگر قرار دارند.
تا حد امکان دو طرف دهان را عقب بکشید.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۷ ثانیه انجام دهید.
پس از گذشت چند هفته زمان را به ۱۵ ثانیه برسانید.
فواید : این تمرین موجب تقویت و شکل گرفتن گونه ها می شود و ضمناً باعث فشار و انقباض در ناحیه غبغب می شود، در نتیجه با انجام مداوم این تمرین مانع از افتادگی غبغب می شود.

48لب
تمرین ۱ (ادای حرف او)

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
حالا دهان را جمع کنید و لب ها را به سمت جلو بکشید، گویی که می خواهید حرف او را تلفظ کنید. دندان ها از یکدیگر جدا هستند.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۷ ثانیه انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به مدت ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین علاوه بر تقویت عضلات صورت و فک باعث کشش ماهیچه های اطراف لب ها و دهان می شود و مانع از چین و چروک در اطراف دهان می شود.

41

تمرین ۲

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
دندان ها را روی هم قرار دهید حالا دو طرف دهان را به سمت پایین بکشید.
در این تمرین لب بالایی ثابت و دو طرف لب پایینی کشیده می شود.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۷ ثانیه انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین از چروک خوردن قسمت پایینی لب و نواحی چانه جلوگیری می کند. ضمناً باعث انقباض جزئی در ناحیه گلو می شود.

42

تمرین ۳ (کشیدن لب ها به طرفین)

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
حالا لب ها را به سمت چپ بکشید. طبیعی است که لب ها در سمت چپ صورت جمع خواهند شد.
پس از ۷ ثانیه حالا لب ها را به حالت اول بازگردانید و این بار به سمت راست بکشید.
پس از ۷ ثانیه به حالت اول باز گردانید.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۷ ثانیه انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین عضلات دو طرف صورت را تحت کشش و انقباض قرار می دهد و باعث تقویت عصب های این ناحیه می شود.

43

تمرین ۴ (غنچه لب)

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
سپس لب ها را غنچه کنید و جلو بیاورید.
لب ها کاملاً جمع می شود و بر روی یکدیگر قرار دارند.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۷ ثانیه انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین موجب کشش و انقباض ماهیچه های اطراف لب ها می شود و مانع ایجاد چین و چروک در این نواحی می شود.

44

تمرین ۵

نوک انگشتان دست ها را در بالای لب بالایی و حد فاصل بین لب و بینی بگذارید.
انگشتان دست ها را کنار یکدیگر قرار دهید و به هم نزدیک کنید.
سپس انگشتان را به داخل فشار دهید، به طوری که برجستگی دندان ها را در زیر انگشتان حس کنید.
حالا انگشتان را به آرامی بالا و پایین و قدری به چپ و راست حرکت دهید.
این تمرین را یک بار و به مدت ۱ الی ۲ دقیقه انجام دهید.
فواید : این تمرین مانع از ایجاد چین و چروک در بالای لب می شود.
توجه : قبل از اقدام به انجام این تمرین دست ها و صورت را آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

45

تمرین ۶

نوک انگشتان دست را مانند تمرین قبل از کنار یکدیگر قرار دهید و سپس بر روی قسمت بالایی گودی چانه یعنی زیر لب پایین قرار دهید.
نوک انگشتان را به سمت داخل فشار دهید.
سپس انگشتان را به سمت بالا و پایین و قدری به چپ و راست حرکت دهید.
این تمرین را یک بار و حدود ۱ الی ۲ دقیقه انجام دهید.
فواید : این تمرین مانع از بروز چین و چروک در زیر لب پایینی می شود.
توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

46

تمرینات فک

تمرین ۱

دهان را باز کنید، تا حد امکان فک را پایین بکشید.
دقت کنید که در روزهای نخستین فشار زیادی به خود وارد نکنید و با گذشت زمان به تدریج بر کشش فک پایین بیافزایید.
پس از گذشت پنج ثانیه دهان را ببندیدو پس از چند لحظه دوباره تمرین را تکرار کنید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت هفته اول زمان را به ۱۰ ثانیه برسانید.
فواید : این تمرین باعث تقویت عضلات فک می شود. در نتیجه مانع از پیدایش چروک در اطراف دهان می شود.

37

تمرین ۲

این تمرین نیز همانند تمرین ۱ است.
با این تفاوت که پس از کشیدن فک پایین به سمت پایین، ابروها را به سمت بالا بکشید.
پس از گذشت پنج ثانیه، دهان را ببندید و پس از چند لحظه مکث دوباره تمرین را تکرار کنید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۰ ثانیه برسانید.
فواید : این تمرین علاوه بر کشش صورت موجب تقویت عضلات فک می شود. همچنین باعث کشش در ناحیه پیشانی می شود و پس از گذشت چند هفته به تدریج چین و چروک های ناحیه پیشانی برطرف می شود.

38

تمرین ۳

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
حالا کمی فک پایین را جلو آورید و سپس به سمت چپ ببرید. پس از ۷ ثانیه مکث فک را به حالت اول بازگردانید و این بار به سمت راست ببرید.
این تمرین را ۳ بار در هر طرف انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه برسانید.
فواید : این تمرین باعث تقویت عضلات فک می شود و آن را خوش حالت می کند.

39

تمرین ۴ (حالت شیر)

به حالت چهار زانو بنشینید.
به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.
کف دست ها را بر روی زانوها بگذارید.
انگشتان دست ها را از یکدیگر جدا کنید.
حالا کمی به جلو متمایل شوید و دهان را باز کنید.
سپس زبان را تا حد امکان بیرون بیاورید.
نفس را با صدا تخلیه کنید صدایی که در این حالت خارج می شود شبیه صدای شیر است از این رو این تمرین را حرکت شیر می نامند.
سپس زبان را تو ببرید و پس از نفس گیری مجدداً تکرار کنید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین موجب کشش و تقویت عضلات صورت و گلو می شود.

40گونه
تمرین ۱

مطابق شکل دست ها را دو طرف صورت قرار دهید سپس دست ها را به سمت داخل فشار دهید و پوست را بالا بکشید.
پس از ۷ ثانیه دست ها را از صورت بر دارید و بگذارید که پوست صورت به حالتاول بازگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت می شود.
توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

30

تمرین ۲

مطابق شکل دست ها را دو طرف صورت قرار دهید، سپس دست ها را به سمت داخل فشار دهید و پوست را پایین بکشید.
پس از ۷ ثانیه دست ها را از صورت بردارید و بگذارید پوست صورت به حالت اول باز گردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع ایجاد چین و چروک در صورت می شود.
توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

31

تمرین ۳

مطابق شکل دست ها را دو طرف بینی بگذارید. سپس دست ها را به سمت داخل فشار دهید و به سمت بیرون بکشید.
همراه با این عمل پوست صورت به طرفین کشیده می شود.
پس از ۷ ثانیه دست ها را از روی صورت بردارید و بگذارید که پوست به حالت اول بازگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت می شود.
توجه : قبل از اقدام به انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

32


تمرین ۴

چشم ها را ببندید و همانند تمرین قبلی جمع کنید.
ابروها را پایین بیاورید.
گونه ها را بالا ببرید.
دو طرف دهان را بالا بکشید.
پس از ۵ ثانیه انقباض را رها کنید و به عضلات صورت استراحت دهید.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۵ ثانیه انجام دهید.
پس از گذشت چند روز زمان را افزایش دهید و به ۱۰ ثانیه برسانید.
فواید : این تمرین علاوه بر فواید تمرین قبلی باعث تقویت و کشش پوست سطح صورت و مانع از افتادگی و چین و چروک می شود.

33

تمرین  ۵

مطابق شکل دست ها را دو طرف صورت و نزدیک گوش ها بگذارید.
سپس دست ها را به سمت داخل فشار دهید و به سمت داخل بکشید.
همراه با این عمل پوست صورت به سمت داخل کشیده می شود و از حالت طبیعی خود خارج می شود.
پس از ۷ ثانیه دست ها را از روی صورت بردارید و بگذارید که پوست به حالت اول باز گردد.
پس از گذشت یک هفته، زمان را به ۱۵ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت می شود.
توجه : قبل از اقدام به انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

34

تمرین ۶

دست ها را مطابق شکل بر روی گونه ها بگذارید و دست ها را به داخل فشار دهید.
سپس دست چپ را در جهت عقربه های ساعت و دست راست را در خلاف جهت عقربه های ساعت دوران دهید.
پس از ۵ بار دوران، دست ها را رها کنید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید و در هر بار ۵ مرتبه دوران دهید.
پس از گذشت یک هفته دوران را به ۱۰ بار افزایش دهید.
فواید : این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از چین و چروک می شود.
توجه : قبل از اقدام به انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

35

تمرین ۷

دست را از طرفین به موازات شانه ها بالا بیاورید.
دست ها را از آرنج خم کنید.
دست ها را مشت کنیدو با انگشت شست و اشاره پوست دو طرف چانه را بگیرید و به طرفین بکشید. پس از ۵ ثانیه رها کنید.
دست ها را کمی بالاتر ببرید و عمل فوق را تکرار کنید.
پس از ۵ ثانیه رها کنید و دست ها را کمی بالاتر ببرید (تقریباً روی برآمدگی گونه ها) و عمل فوق را تکرار کنید.
این تمرین را ۳ بار کامل انجام دهید.
پس از گذشت چند روز زمان را به ۷ ثانیه افزایش دهید.
فواید : این تمرین باعث کشش پوست صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در سطح صورت می شود.
توجه : قبل از اقدام به انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

36

گلو

تمرین ۱ (کشش چانه و گلو)

قبل از انجام این تمرین، نقطه ثابتی را در سقف در نظر بگیرید.
سپس به آرامی سر را به بالا حرکت دهید و به نقطه مذکور خیره شوید، در ادامه، لب پایینی را بر روی لب بالاییبکشید تا تمامی ناحیه گلو و غبغب کشیده شود.
پس از ۵ ثانیه به حالت اول باز گردید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین مانع از ایجاد چین و چروک در ناحیه گلو می شود.

27

تمرین ۲ (تمرین خدای سه سر)

به حالت دو زانو بنشینید.
شانه ها را کمی به سمت عقب متمایل کنید.
سپس تا حد امکان سر را به طرف راست بچرخانید.
حالا به مدت ۳ الی ۴ ثانیه در این حالت بمانید و سپس صورت را به سمت جلو بچرخانید.
اکنون سر را تا حد امکان به سمت چپ بچرخانید و به مدت ۳ الی ۶ ثانیه به همین صورت بمانید و پس از آن صورت را به جلو بچرخانید.
در انتها چانه را تا حد امکان بالا ببرید و به مدت ۳ الی ۶ ثانیه در این حالت بمانید و سپس سر را پایین بیاورید.
فواید : این تمرین مانع از چین و چروک در ناحیه گلو می شود.

28

29


گوش

تمرین ۱ (تمرین گوش)

دست را پشت گوش ها ببرید.
انگشتان هر دو دست را پشت گوش ها قرار دهید.
سپس به آرامی لاله های گوش ها را به سمت جلو فشار دهید.
در اثر ممارست و تمرین مداوم بالاخره خواهید توانست لاله گوش را به سطح صورت بخوابانید.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه انجام دهید.
فواید : این تمرین مانع چروک خوردن دور گوش می شود و از افتادگی گوش جلوگیری می کند.

26

چشم

تمرین ۱ (تمرین چشم)

چشم ها را ببندید و تا حد امکان آنها را جمع کنید، انگار باد تندی از روبرو می وزد و شما چشم های تان را برای محافظت از خاک و خاشاک بسته اید.
بدیهی است که در این حالت فقط چشم ها جمع می شود و بقیه صورت در حالت عادی باقی می ماند. ابروها را گره کنید و پایین بکشید. (مطابق شکل)
پس از ۵ ثانیه به حالت عادی برگردید.
این تمرین را ۳ بار و هر بار به مدت ۵ ثانیه انجام دهید.
به تدریج زمان را افزایش دهید و به ۱۰ ثانیه برسانید.
فواید : این تمرین علاوه بر تقویت عصب های اطراف چشم و نواحی ابرو مانع از چین و چروک اطراف چشم می شود.

12

تمرین ۲ (دید افقی)

این تمرین موجب تقویت دید چشم می شود و در عین حال با تقویت بعضی از عضلات چشم مانع از ضعیف شدن آنها می شود.

خطی افقی را در مقابل چشمان خود مجسم کنید. به مرکز این خط خیره شوید.

سپس چشم ها را به آرامی به سمت راست و انتهای خط حرکت دهید.

پس از رسیدن به انتهای خط چشم ها را به آرامی به سمت چپ حرکت دهید، پس از رسیدن به مرکز خط به حرکت ادامه دهید و این بار چشم ها را به انتهای سمت چپ خط برسانید.

سپس دوباره به آرامی به مرکز بازگردید.

این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید.

این تمرین خستگی چشم را برطرف می کند.

عضلات چشم تقویت می شوند.

توجه : در این تمرین فقط چشم ها حرکت می کنند نه سر.

13

تمرین ۳ (دوران چشم ها راست به چپ)


دایره را مقابل چشم های خود مجسم کنید.
حالا چشم ها را از سمت راست دایره که منتهی الیه گوشه سمت راست چشم است دوران دهید و به سمت بالا، سپس به سمت چپ و سپس به سمت پایین و در ادامه به سمت راست حرکت دهید.
دوران باید آهسته انجام شود.
این تمرین را ۱۰ دور انجام دهید.
فواید : این تمرین موجب بهبود دید چشم می شود و از بروز آستیگماتیسم جلوگیری می کند.
همچنین خستگی چشم را برطرف می کند.
عضلات چشم تقویت می شوند.
توجه : در این تمرین چشم ها حرکت می کنند نه سر.

14

تمرین ۴ (دوران چشم ها چپ به راست)

دایره بزرگی را مقابل چشم های خود مجسم کنید.
حالا چشم ها را از چپ به سمت بالا، سپس به سمت راست، سپس به سمت پایین و بعد به سمت چپ (نقطه شروع) دوران دهید.
دوران باید آهسته انجام شود.
این تمرین را ۱۰ دور انجام دهید.
فواید : این تمرین موجب بهبود دید چشم می شود و از بروز آستیگماتیسم جلوگیری می کند.
همچنین خستگی چشم را برطرف می کند و عضلات چشم تقویت می شوند.
توجه : در این تمرین سر را حرکت ندهید، بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

15

تمرین ۵ (دید عمودی)

خطی عمود در مقابل تان مجسم کنید. برای این کار می توانید از ستون یا اضلاع دیوار استفاده کنید.
به بالای خط خیره شوید.
سپس به آرامی به سمت پایین حرکت دهید.
پس از رسیدن به انتهای خط، مجدداً از همان پایین به سمت بالا حرکت کنید.
این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید.
حرکت چشم باید آهسته انجام شود.
فواید : این تمرین نیز علاوه بر بهبود دید چشم، از بروز آستیگماتیسم جلوگیری می کند.
همچنین خستگی چشم را برطرف می کند.
عضلات چشم تقویت می شوند.
توجه : در این تمرین سر را حرکت ندهید، بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

16

تمرین ۶ (نگاه به دور و نزدیک)

در موقعیتی قرار بگیرید که فاصله تان با کنج سقف زیاد باشد.
حالا به گوشه سقف خیره شوید و از آنجا تا نوک بینی خود خطی فرضی ترسیم کنید.
چشم ها را در این مسیر حرکت دهید.
پس از رسیدن به نوک بینی دوباره آرام آرام به سمت گوشه سقف حرکت کنید.
این تمرین را آهسته انجام دهید.
این تمرین را ۵ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین علاوه بر بهبود دید چشم و پرورش عضلات آن، باعث رفع خستگی و پیشگیری از آستیگماتیسم می شود.
توجه : در این حرکت سر را حرکت ندهید، بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

17

تمرین ۷ (خطوط زیگزاگ)

مقابل یک دیوار خالی از تابلو بنشینید.
حالا چشم ها را از گوشه سمت چپ بالای دیوار در یک مسیر زیگزاگ حرکت دهید و به سمت پایین، سپس بالا حرکت دهید تا به گوشه سمت راست پایین یا بالا برسد.
سرعت حرکت چشم باید آهسته باشد.
این تمرین را ۵ دور انجام دهید.
فواید : این تمرین علاوه بر بهبود دید چشم و پرورش عضلات آن باعث رفع خستگی و پیشگیری از آستیگماتیسم می شود.
توجه : در این تمرین سر را حرکت ندهید، بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

18

تمرین ۸ (فشار کره چشم)

قبل از انجام این تمرین دست ها را خوب با آب و صابون بشویید.
پس از خشک کردن دستها، چشم ها را ببندید.
۳ انگشت حلقه، میانی و اشاره دست راست را بر روی چشم راست و ۳ انگشت حلقه، میانی و اشاره دست چپ را بر روی چشم چپ بگذارید.
حالا به آرامی و ملایمت انگشتان را کمی فشار دهید.
در اثر این عمل کره چشم ها کمی به سمت داخل فرو می روند.
تا شماره ۱۰ بشمارید سپس دست ها را رها کنید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین باعث رفع خستگی چشم می شود.
توجه : فشار کره چشم باید کاملاً آهسته و ملایم باشد.

19

تمرین ۹

چشم ها را ببندید.
حالا انگشت اشاره و میانی دست راست را بر روی پلک راست و انگشت اشاره و میانی دست چپ را بر روی پلک چپ بگذارید.
حالا سعی کنید که بدون بر داشتن یا شل کردن فشار انگشتان، پلک ها را باز کنید.
پس از گذشت ۱۰ ثانیه دست ها را بردارید و به چشم ها استراحت دهید.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین از بروز چین و چروک در پلک ها جلوگیری می کند.

20

تمرین ۱۰ (ماساژ پلک)

چشم ها را ببندید، حالا انگشت میانی و اشاره دست راست را بر روی پلک راست و انگشت میانی و اشاره دست چپ را بر روی پلک چپ بگذارید.

حالا سعی کنید که بدون برداشتن یا شل کردن فشار انگشتان بروها را بالا بکشید.

پس از گذشت ۱۰ ثانیه دست ها را بردارید به چشم ها استراحت دهید.

این تمرین را ۳ بار انجام دهید.

فواید : این تمرین از بروز چین و چروک در ناحیه پلک ها جلوگیری می کند.

21

تمرین ۱۱ (ماساژ گوشه چشم)

پس از شستن دست با آب و صابون و خشک کردن آن، اطراف چشم را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

انگشت اشاره دست راست بر روی گوشه بیرونی چشم راست و انگشت اشاره دست چپ را بر روی گوشه بیرونی چشم بگذارید.

سپس نوک انگشتان اشاره را دوران دهید. بدیهی است که محیط دایره کوچک است.

تعداد دوران ۳۰ دور باید باشد.

فواید : این تمرین از بروز چین و چروک در گوشه بیرونی چشم جلوگیری می کند.

توجه : در این تمرین چشم ها بسته هستند.

22

تمرین ۱۲ (فشار دور چشم)

پس از شستن دست ها با آب و صابون، آنها را خشک کنید.
اطراف چشم را به کرم های گیاهی آغشته کنید.
توجه : مراقب باشید تا کرم داخل چشم نفوذ نکند. ضمناً از مقدار کمی کرم استفاده کنید.
حالا انگشت اشاره دست راست را بر روی قسمت داخلی حدقه چشم راست و انگشت اشاره دست چپ را بر روی قسمت داخلی حدقه چشم (نزدیک بینی) قرار دهید.
سپس با ملایمت انگشت اشاره را فشار دهید.
سپس انگشتان را بردارید و مطابق شکل بر روی نقطه بعدی بگذارید و فشار دهید.
بدین ترتیب شما یک مسیر دورانی را بر روی حدقه چشم طی می کنید و به نقطه شروع خواهید رسید.
این تمرین را ۳ دور انجام دهید.
فواید : این تمرین مانع از بروز چین و چروک در اطراف چشم می شود.

23

تمرین ۱۳ (نگاه به نوک بینی)

به نقطه ای در مقابل چشم خیره شوید.
سپس به آرامی چشم ها را به سمت داخل حرکت دهید و به نوک بینی خود نگاه کنید.
مجدداً به نقطه مقابل صورت خیره شوید.
این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین خستگی چشم ها را از بین می برد. عضلات چشم را تقویت می کند. مانع بروز آستیگماتیسم می شود.

24

تمرین ۱۴

دست ها را پس از شستن خشک کنید.
اطراف چشم ها را به کرم های گیاهی آغشته کنید.
انگشتان اشاره هر دو دست را در گوشه بیرونی چشم ها قرار دهید.
حالا انگشتان را کمی فشار دهید و سپس به سمت بیرون بکشید.
در اثر این حرکت چشم ها کشیده خواند شد. (همانند چشمان افراد خاور دور) سپس رها کنید.
این تمرین را ۱۵ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین مانع از بروز چین و چروک اطراف و زیر چشم می شود.

25تمرینات گردن

تمرین ۱

دست ها را مطابق شکل مشت کنید و به کمک انگشتان شست و اشاره دو طرف فک- البته کمی پایین تر و قسمت نرم- را بگیرد و آهسته به سمت پایین بکشید، سپس رها کنید.
این تمرین را ۲۰ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین باعث کشش این ناحیه می شود و با تمرین مداوم مانع از افتادگی آن می شود.
توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

6

تمرین ۲

دست ها را مطابق شکل مشت کنید و به کمک انگشتان شست و اشاره دو طرف فک و ناحیه زیر گوش ها را بگیرید و آهسته به سمت پایین بکشید، سپس رها کنید.
این تمرین را ۲۰ بار انجام دهید.
فواید : این تمرین باعث کشش این ناحیه می شود و با تمرین مداوم مانع از افتادگی آن می شود.
توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

7

تمرین ۳

به پشت دراز بکشید.
پاها کاملاً صاف و دست ها در طرفین بدن باشند.
حالا سر را به آرامی از زمین حدود ۱۰ سانتی متر بلند کنید.
سپس سر را به چپ و راست بچرخانید انگار می خواهید چیزی را در اطرافتان ببینید.
پس از ۱۰ ثانیه سر را روی زمین بگذارید و استراحت کنید.
این تمرین را ۱ بار انجام دهید.
با گذشت چند هفته به تدریج زمان را به ۲۰ الی ۳۰ ثانیه برسانید و دفعات را به ۳ بار افزایش دهید.
فواید : این تمرین علاوه بر پیشگیری از افتادگی پوست گردن و گلو باعث تقویت عضلات گردن می شود.

8

تمرین ۴

بر روی زمین دراز بکشید.
دست ها در طرفین بدن و پاها صاف باشند.
سر را حدود ۱۰ سانتی متر از زمین بلند کنید. حالا سر را به جلو و عقب خم کنید.
این تمرین را ۱۰ ثانیه انجام دهید.
سپس سر را بر روی زمین بگذارید و استراحت کنید.
این تمرین را ۱ بار انجام دهید.
پس از گذشت چند هفته به تدریج زمان را به ۲۰ الی ۳۰ ثانیه برسانید و دفعات آن را به ۳ بار افزایش دهید.
فواید : این تمرین علاوه بر پیشگیری از افتادگی پوست گلو و گردن باعث تقویت عضلات گردن می شود.

9

تمرین ۵

روی زمین به حالت چهار زانو بنشینید.
سر و گردن کاملاً صاف باشند.
کف دست را مطابق شکل به سمت چپ صورت بچسبانید.
سپس بدون فشار دادن دست، آن را منقبض کنید.
حالا با انقباض عضلات گردن سر را به طرف دست هل دهید.
۵ ثانیه در همین حالت باقی بمانید.
این تمرین را در هر طرف ۵ بار تکرار کنید.
فواید : این تمرین باعث تقویت عضلات گردن می شود و از چین و چروک پوست گلو و گردن جلوگیری می کند.

10

تمرین ۶

پشت به دیوار به حالت چهار زانو بنشینید.
پشت تان را به دیوار تکیه دهید.
ستون فقرات باید کاملاً صاف باشد.
حالا پشت سر را به دیوار تکیه دهید و آرام هل دهید.
فرض کنید که می خواهید با سر دیوار را به عقب هل دهید.
می توانید پشت سرتان حوله بگذارید تا سرتان درد نگیرد.
پس از ۵ ثانیه فشار سر را رها کنید.
این تمرین را ۵ بار تکرار کنید.
فواید : این تمرین عضلات گردن را تقویت می کند و از چین و چروک پوست گلو و گردن جلوگیری می کند و همچنین از بروز آرتروز گردن جلوگیری می کند.
توجه : افرادی که به آرتروز گردن یا ناراحتی های گردن مبتلا هستند از انجام این تمرین خودداری کنند.

11

ناحیه پیشانی

پیشانی بخشی از چهره آدمی است، و نقش مهمی در زیبایی چهره انسان دارد. عوامل متعددی در چین و چروک پیشانی نقش دارد از جمله سن، شرایط آب و هوای، آلودگی، فشارهای روانی و افسردگی و انقباضات غیرطبیعی منظور از انقباضات غیرطبیعی، اشاره به افرادی است که عادت دارند به طور پیوسته ابروهای شان را بالا بکشند و موجب پیدایش خطوط در پیشانی شوند.
در رابطه با آلودگی توصیه می شودکه حداقل روزی ۲ بار صورت خود را با آب و صابون بشویید.
افرادی که دچار فشار روحی و افسردگی هستند برای رهایی به قسمت تمرینات آرامش بخش (مراقبه) مراجعه کنند.

تمرین ۱

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.

حالا به آرامی ابروها را پایین بیاورید، انگار اخم کرده اید.

پس از ۵ ثانیه ابروها را بالا ببرید و انگار از شنیدن خبری یا دیدن چیزی حیرت زده شده اید.

توجه : ابروها را تا حد امکان بالا و پایین بیاورید.

این تمرین را ۳ بار در جهت پایین و ۳ بار در جهت بالا انجام دهید و زمان آن را به تدریج افزایش دهید و به ۱۰ ثانیه برسانید.

فواید : این تمرین باعث کشش سطح پیشانی می شود و با تمرین مداوم مانع از چین و چروک پیشانی می شود.

1

تمرین ۲ (فشار نقطه ای)

پس از شستشوی صورت با آب و صابون پیشانی را به کرم های گیاهی آغشته کنید.
حالا انگشت میانی دست راست را روی نقاط مشخص شده در شکل بگذارید و با ملایمت فشار دهید.
یک ثانیه فشار کافی است.
این تمرین را ۵ بار انجام دهید.

2

تمرین ۳ (ماساژ دورانی)

پس از شستن صورت با آب و صابون و آغشته کردن پیشانی به کرم های گیاهی، انگشت میانی دست راست را روی نقاط مشخص شده بگذارید و فشار دهید سپس در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۵ بار در جهت عقربه های ساعت و ۵ بار در خلاف جهت عقربه های ساعت.

3

تمرین ۴

پس از شستن صورت با آب و صابون و آغشته کردن پیشانی به کرم های گیاهی کف دست را مطابق شکل بر روی پیشانی بگذارید و فشار دهید و سپس پوست را به بالا و پایین حرکت دهید.
این تمرین را ۱ دقیقه انجام دهید.

4

تمرین ۵

پس از شستن صورت با آب و صابون و آغشته کردن پیشانی به کرم های گیاهی، کف دست را مطابق تمرین قبل بر روی پیشانی بگذارید و فشار دهید. سپس پوست پیشانی را ۱۵ بار در جهت عقربه های ساعت و ۱۵ بار خلاف جهت عقربه های ساعت دوران دهید.

5

شنبه 30 مهر 1390 - 12:17:35 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
نظر ها

http://donya1362.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 4 آبان 1390   10:47:11 AM

alam mercccccccc az shoma azizam

http://noorpoor2008.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 4 آبان 1390   10:46:57 AM

http://doostanekhoob.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 3 آبان 1390   1:00:49 PM

سلام ...دوست  ارجمندم

از اینکه دانش و تجربیات خود را اینچنین بیدریغ

در اختیار عموم قرار میدهید متشکرم ..

سربلند و موفق باشید

http://www.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 2 آبان 1390   1:40:45 PM

salam mer30 khob bod  be shartike anjamesh bedim................ .

http://dostan saeid.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 1 آبان 1390   8:25:50 PM

salam jaleb bod mer30

آخرین مطالب


خدایا


نور عشق


ادم ها در ارتباط چند دسته هستند!؟


هرفکری


از نامه های بابا لنگ دراز به جودی ابوت


آخرین قصه


این همه گرک تنها در لباس میش


زنان ایرانی متولد 13


بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود ...


گریه نکنید


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

185870 بازدید

103 بازدید امروز

23 بازدید دیروز

432 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت